ਕ੍ਰੋਧ (In Punjabi) - Dada Bhagwan & Deepakbhai Desai

ਕ੍ਰੋਧ (In Punjabi)

By Dada Bhagwan & Deepakbhai Desai

  • Release Date: 2017-02-08
  • Genre: Self-Improvement
  • Size: 431.16 KB

Alternative Downloads

Server Link Speed
Mirror [#1] ਕ੍ਰੋਧ (In Punjabi).pdf 23,325 KB/Sec
Mirror [#2] ਕ੍ਰੋਧ (In Punjabi).pdf 47,598 KB/Sec
Mirror [#3] ਕ੍ਰੋਧ (In Punjabi).pdf 44,277 KB/Sec

Description

ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ | ਅਸੀਂ ਜਿਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋ ਜਿਯਾਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜਿਯਾਦਾ ਗੁੱਸਾ ਭੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰਖਣ ਲਇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੇਹਾ ਬਰਤਾਵ ਕਰੀਏ ਤਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਪੁਰ੍ਵਵਕ ਬਣੇ ਰੈਣ | ਇਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਤਾਬ ਕ੍ਰੋਧ ਪੜ੍ਹੋ |

keyboard_arrow_up